CAUTA IN SITE

Editura Docucenter

EDITURA DOCUCENTER

ISBN / ISSN / CIP

Din dorinţa de a răspunde complet nevoilor clienţilor noștri, în 2009 a apărut editura DOCUCENTER, cu un profil editorial axat pe manuale și auxiliare şcolare, reviste şcolare, culegeri, monografii, antologii, istorie, informatică, dezvoltare personală, dar din portofoliul nostru fac parte şi studiile tehnice, beletristica și cartea de poezie.

 

Editura acordă codul ISBN şi caseta CIP, iar pentru reviste codul ISSN.
Oferim servicii de prepress și tehnoredactare copertă.

 

Ce este codul ISBN?
ISBN este un cod internaţional de identificare al cărţilor şi reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii, format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă.

 

AVANTAJELE folosirii codului ISBN sunt:
– identificarea documentelor şi editurilor în bazele de date bibliografice evitând confuzia între titluri asemănătoare;
– participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

 

Categorii de documente care primesc cod ISBN:
– cărţi şi broşuri tipărite, cărţi audio pe casete, CD sau DVD, atlase şi hărţi geografice cu text, publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun), publicaţii Braille, programe de calculator educaţionale sau didactice, publicaţii multimedia.

 

Documente pentru care Biblioteca Națională realizează descriere CIP la cerere:
– monografii, beletristică, cărţi de artă, cataloage de expoziţii cu text, manuale şcolare, lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.), cărţi pentru copii, lucrările manifestaţiilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, etc).
Termenul de obţinere al casetei CIP de la Biblioteca Naţională este de minim 2 săptămâni.

 

Ce este codul ISSN?
Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale, este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale. Se păstrează pe toată perioada apariției publicației seriale. La schimbarea titlului revistei, se acordă un alt cod de identificare a publicației.
Aceeaşi publicaţie care apare pe suporturi media diferite: tipărit, online, CD-ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă acestea poartă acelaşi titlu. În plus, ele vor avea și ISSN-L.

 

Categorii de documente care primesc cod ISSN:
– publicaţiile seriale tip ziare, reviste, anuare, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă, rapoarte etc.
– publicații seriale online cu minimum 5 articole publicate pe număr de apariție;
– publicații seriale științifice online cu minimum 3 articole publicate pe număr de apariție;
– colecţiile de monografii cu mai mult de 3 titluri în colecţie;
– volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale, care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu (ex. simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc).

 

Nu primesc cod ISSN:
– monografiile, înregistrările audio şi video, partiturile muzicale tipărite, alte tipuri de documente care au propriile sisteme de numerotare standardizată (ISBN, ISMN, ISTC);
– albumele de artă/fotografie etc, pliantele, calendarele, cataloagele (liste, preţuri, oferte, ghiduri) de produse/servicii, albume foto personale, ale familiei sau grupurilor, publicaţiile de mare şi mică publicitate, programele TV.

 

Obligațiile autorilor care au solicitat un cod ISBN/ISSN:
– prezentarea fișierului la solicitarea unui cod ISBN sau ISSN
– pe coperta lucrărilor apărute ocazional vor apărea, obligatoriu, urmatoarele informaţii: titlul, autorul, oraşul şi anul calendaristic. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu
– autorul trebuie să furnizeze și următoarele date: data apariției, tiraj, bibliografie (da // nu), genul literar sau subiectul pe scurt (pentru lucrări nebeletristice)
– respectarea cerinței Bibliotecii Naționale prin care o carte are minin 50 pagini
– la editură rămân 9 exemplare din care: 7 pentru Biblioteca Națională, un exemplar pentru Biblioteca Județeană și un exemplar pentru fondul propriu al editurii

 

AVANTAJELE colaborării cu Editura DOCUCENTER:
– tiraj minim: 15 exemplare
– ISBN/ISSN gratuit pentru minim 100 exemplare
– reduceri de preț la acordarea ISBN/ISSN pentru cadrele didactice și pentru autorii care tipăresc la Tipografia DOCUCENTER.